Fullførte prosjekter

Norsk nettverk for migrasjonsforskning

Prosjektleder

Jon Rogstad

Prosjektdeltaker(e)

Jon Rogstad

Eksterne forskere

Jon Horgen Friberg

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Prosjektperiode

juli 2012
desember 2013
81962