Nordiske faglige samorganisasjoner

NFS har anmodet Fafo om å lage en lettfattelig oversiktsrapport om de nordiske arbeidslivsmodellene, med hovedvekt på avtaleregime, beregnet på et europeisk publikum.

Prosjektledelse

Jon Erik Dølvik

Prosjektdeltaker(e)

Jon Erik Dølvik

Oppdragsgiver(e)

Nordens fackl. Samorganisation

Prosjektperiode

september 2006
mars 2007