Norges bruk av overskuddsskraft

Forprosjekt som skal kartlegge norsk kraftproduksjon, aktørene og deres agendaer. Skal også kartlegge Fafos premisser for å gå inn i et hovedprosjekt.

Prosjektledelse

Jon Erik Dølvik

Prosjektdeltaker(e)

Jon Erik Dølvik

Oppdragsgiver(e)

Industri Energi

Prosjektperiode

januar 2009
april 2010