NTL lokale lønnsforhandlinger i staten


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 486
Bård Jordfald
Forsknings- og utdanningssektoren

Prosjektledelse

Bård Jordfald

Prosjektdeltaker(e)

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

NTL/Forening 92

Prosjektperiode

januar 2006
desember 2007