Fullførte prosjekter

OECD Youth employment

The OECD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs is carrying out a thematic review of policies to facilitate school-to-work transition and improve employmnent of young people, i.e. teenagers (aged 15/16-19) and young adults (aged 20 - 2 4 and 25 - 29). Fafo har påtatt seg å svare på noen av spørsmålene fra OECD til AID.

Prosjektledelse

Kristin Alsos

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos
Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

august 2007
september 2007