Fullførte prosjekter

Pensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde - oppdatering med tall for 68-70 åringer

Analysene i Fafo-rapport 2017:03 "Pensjonsuttak før fylte 67 år" skal oppdateres med tall som inkluderer personer i alderen 68-70 år. Analysene skal dekke årene 2010-2015.

Prosjektledelse

Roy A. Nielsen

Prosjektdeltaker(e)

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Pensjonskontoret

Prosjektperiode

april 2017
juni 2017