Fullførte prosjekter

Pilotstudie av polske arbeidsinnvandrere i Oslo

Fafo skal i samarbeid med Universitetet i Warzawa gjøre en pilotstudie av polske arbeidsmigranters situasjon i Oslo. Dette skal gjøres høsten 2006 i samarbeid med AID og NFRs program for arbeidslivsforskning. AID prosjektnummer 80044

Prosjektledelse

Jon Erik Dølvik

Prosjektdeltaker(e)

Jon Erik Dølvik

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

januar 2006
desember 2006