Fullførte prosjekter

Rekruttering av langtidsutdannede til LO

LO har bedt om bistand til å utrede et prosjekt knyttet til rekruttering av langtidsutdannede. Ønsker å benytte en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ metode. Målet er å få bedre kjennskap til gruppa langtidsutdannede. Formålet med prosjektet e r å få kunnskap om hvilke faktorer som utløser fagorganisering blant langtidsutdannede og hvilke krav langtidsutdannede stiller for å velge et LO-forbund framfor konkurrentene.

Prosjektledelse

Jørgen Svalund

Prosjektdeltaker(e)

Jørgen Svalund

Eksterne forskere

Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

oktober 2005
februar 2009