Rekruttering i tjenesteytende sektor

Prosjektledelse

Jon Erik Dølvik

Prosjektdeltaker(e)

Jon Erik Dølvik

Oppdragsgiver(e)

Handel og kontor i Norge

NITO

Prosjektperiode

2006