Fullførte prosjekter

Rekruttering til design- og håndverksfagene

Hovedformålet med dette prosjektet er å få en bedre forståelse for ulike forhold som har betydning for rekrutteringen av søkere til design- og håndverksfagene.

De siste årene har det vært en betydelig nedgang i antall søkere til utdanningsprogrammet design og håndverk i videregående opplæring.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2016:10
Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

desember 2015
april 2016