Samarbeidsprogram for helse i Barentsregionen

Prosjektledelse

Guri Tyldum

Prosjektdeltaker(e)

Guri Tyldum

Oppdragsgiver(e)

Helse- og omsorgsdepartementet

Prosjektperiode

2006