Senegal - Barn og Klima

Prosjektledelse

Anne Kielland

Prosjektdeltaker(e)

Anne Kielland

Oppdragsgiver(e)

The World Bank

The World Bank

Prosjektperiode

januar 2009
mars 2009