Fullførte prosjekter

Seniorer i barnehagesektoren

Formålet med prosjektet er å kartlegge seniorenes situasjon i barnehagesektoren, som omfanget av 50+ i yrkene/bransjene.

Vi ser på hvordan det er å være senior i disse yrkene, hvordan de opplever arbeidshverdagen, hvilke utfordringer de har (som seniorer), hvilke utviklingsmuligheter de opplever i yrket, om de opplever anerkjennelse, hvordan de opplever arbeidsmiljø og ledelse, hvor lenge seniorene er i sine yrker, når de slutter og hvorfor de slutter, og hvor de eventuelt går videre, om yrket/bransjen er et godt sted å være i seinkarrieren, og hva potensialet er for disse yrkene med hensyn til å kunne stå lenger i arbeid.

Dette gjøres ved å analysere data fra tilgjengelige surveyundersøkelser og foreliggende statistikk og registerdata, samt gjennom et utvalg kvalitative intervjuer med seniorene innen sektoren.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2016:41
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen


Publisering

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Forskningstema

Seniorpolitikk

Prosjektperiode

april 2016
november 2016