Fullførte prosjekter

Seniorer og arbeidslivet

I dette prosjektet skal vi kartlegge forhold knyttet til lovfestede særrettigheter og bedriftsinterne aldersgrenser.

Tre forskningsspørsmål skal belyses:

  1. I hvilken grad brukes, og hva er virkningen av, særordninger for seniorer etter arbeidsmiljøloven og ferieloven?
  2. Hvordan tilpasser virksomhetene seg hevingen av aldersgrensen i arbeidsmiljøloven og nedre grense for bedriftsinterne aldersgrenser?
  3. Er det behov for å tilpasse og endre regelverket for disse særordningene, og hva bør i så fall endres?

Prosjektledelse

Jørgen Svalund

Prosjektdeltaker(e)

Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

februar 2016
august 2016