Fullførte prosjekter

Corporate Governance

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Sissel Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Prosjektperiode

januar 2006
juli 2010