Fullførte prosjekter

Sivile og militære stillinger i Forsvaret

Hovedformålet med prosjektet er å beskrive og analysere status, utviklingstrekk og utfordringer innenfor Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) når det gjelder forholdet mellom militære og sivile stillinger, og bruken av sivil og militær kompetanse i disse stillingene. Målet med prosjektet skal være å lage et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag som vil være til nytte i kommende prosesser om Forsvarets utvikling og framtid.

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

N I T O

Personellforbundet

Prosjektperiode

august 2006
april 2007