Fullførte prosjekter

Sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor

En kartlegging av sourcingstrategier for IKT i fire statlige virksomheter og fire kommuner. Prosjektet er ment som første ledd i en undersøkelse om lKT-politikk i offentlig sektor, og skal identifisere noen av de sentrale drivkreftene og gi eksempler på hvordan fire statlige virksomheter og fire kommuner arbeider med å utvikle og de sentrale lKT-systemene i virksomheten og planlegge for framtiden.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2020:17
Åsmund Arup Seip
Om skytjenester og digitale veivalg i fire statlige virksomheter og fire kommuner

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Prosjektdeltaker(e)

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet

NTL

Forskningstema

Ny teknologi

Prosjektperiode

desember 2019
september 2020