Fullførte prosjekter

The Europeanisation of industrial relations through board level employee representation

Ansatte har rett til å velge representanter til styret i en rekke europeiske land. Denne retten gjelder både i selskaper og konserner.

I en tid med stadig flere internasjonale selskap reises spørsmålet om også ansatte i datterselskaper i utlandet bør ha rett til å delta i valget av medlemmer til morselskapets styret. Her står Norge i en særstilling, fordi lovverket ikke skiller mellom hvilket land datterselskapet er registrert i. Euro-LOs forskningsinstitutt, ETUI (European Trade Union Institute) har derfor finansiert et prosjekt hvor erfaringene til "de utenlandske ansatterepresentantene" skal kartlegges. Hvilken rolle spiller de i styret og hvilke utfordringer knyttet til arbeidslivsmodell og samarbeidstradisjoner kan oppstå? Fafo samarbeider med forskere fra Danmark, Sverige og Finland.

Prosjektledelse

Inger Marie Hagen

Oppdragsgiver(e)

ETUI

Forskningstema

Lokalt partssamarbeid

Prosjektperiode

april 2017
oktober 2017