Fullførte prosjekter

The future of vocational education

Fafo er samarbeidspartner i et komparativt nordisk forskningsprosjekt som omfatter Danmark, Finland, Norge og Sveige. Prosjektet ledes av Christian Helms-Jørgensen ved Roskilde universitet. Formålet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om sterke og svake sider ved ulike nasjonale modeller for yrkesrettet opplæring. Prosjektet er finansiert av NordForsk under Nordisk ministerråd.

 


Fafo-utgivelser

  • European Educational Research Journal

Go to full article


Publisering

  • European Educational Research Journal

Go to full article

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

NordForsk

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

juni 2013
desember 2016