Fullførte prosjekter

Tilrettelegging i arbeidslivet

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Prosjektperiode

april 2010
juni 2012