Fullførte prosjekter

Tvisteløsningsnemndas praksis

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

mai 2014
mai 2014