Fullførte prosjekter

Utredning fagopplæring

Undersøkelse om arbeidslivets bruk av kompetanse. Gjennomføre en kreativ Undersøkelse blant et tilfeldig utvalg av faglærere som tok fagbrev i 2002 (fem-seks år siden). Analysere yrkesdeltagelse og arbeidsinnhold fem-seks år etter fullført fagbrev. Skrive en rapport basert på resultatene fra den kvantitative undersøkelsen.

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Kunnskapsdepartementet

Prosjektperiode

januar 2008
september 2008