Fullførte prosjekter

Varigheten av ufrivillig deltid

Prosjektledelse

Jørgen Svalund

Prosjektdeltaker(e)

Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

2011