Fullførte prosjekter

Varslingsrutiner - hvem har det og virker de?

Prosjekt fått gjennom FARVE programmet.

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Sissel Trygstad

Oppdragsgiver(e)

NAV Økonomitjeneste

Prosjektperiode

januar 2009
juni 2010