Fullførte prosjekter

Videre analyse av etablert datamateriale 2004

Undersøkelsen er eksplorerende og vil se nærmere på hva som kjennetegner familier der barna i liten eller ingen grad deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Analysen bygger på tidl. materiale fra ca 600 familier av pakistansk og somalisk opprinnels e.

Prosjektledelse

Tone Fløtten

Prosjektdeltaker(e)

Tone Fløtten

Eksterne forskere

Hanne Cecilie Kavli

Oppdragsgiver(e)

Barne, likestillings- og inkluderingsdep.

Prosjektperiode

juni 2005
januar 2007