Virker seniortiltak og hvordan bidrar arbeidslivssentrene

Seniorpolitikk på virksomhetsnivå ble satt på dagsordenen med IA-avtalen i 2001. Siden den gang har to av tre virksomheter sluttet seg til avtalen, og snaut halvparten av disse har forpliktet seg til å jobbe med seniorpolitikk (delmål 3). Vi vet imid lertid fremdeles lite om hvilke seniortiltak aom fungerer for hvilke typer av arbeidstakere og om igangsatte tiltak har bidratt til utsatt avgang. Forskningen har i hovedsak konsentrert seg om å kartlegge utbredelsen av tiltak. Virksomhetens motivasj on for å jobbe med seniorpolitikk og hva som skal til for en vellykket implementering på virksomhetsnivå.


Fafo-utgivelser

  • Nordic Journal of Working Life Studies

Last ned/Download


A. I. Hilsen og T. Midtsundstad
  • Søkelys på arbeidslivet

Les mer / Read more


A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Last ned/Download


Fafo-rapport 2011:10
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv

  • Labour, Education & Society

Les mer/Read more


  • LO Aktuelt

Last ned/Download

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

NAV Økonomitjeneste

Forskningstema

Seniorpolitikk

Prosjektperiode

januar 2009
juni 2011