Skip to main content

Kartlegging av brudd på arbeidstidsreguleringer


Kartlegge brudd på arbeidstidsreguleringene, hvilke bestemmelser i hvilke reguleringer som brytes og hva som er de viktigste årsakene til disse bruddene. Mandatet omfatter de samlede arbeidstidsreguleringene.

Omfanget av brudd på arbeidstidsreguleringene, det vil si både på arbeidsmiljølovens bestemmelser og individuell avtale/tariffavtaler, herunder eventuell mangel på avtaler der dette skulle vært inngått, er et hovedfokus for prosjektet. Følgende problemstillinger vil bli belyst:

A) Hvilke bestemmelser i disse reguleringene (lov eller tariffavtale)som brytes. 
B) Utviklingen over tid
C) Geografiske variasjoner. 
D) Bransjemessige variasjoner. 
E) Størrelsen på bedriften/virksomheten hvor det er avdekket slike brudd. 
F) Eventuelle variasjoner med hensyn til slike brudd innen den enkelte virksomhet, og årsaken til slike eventuelle forskjeller.  
G) Årsakene til brudd på arbeidstidsreguleringene.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2015
  • Avsluttes:
    august 2015

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet