Skip to main content

Kartlegging av pensjoneringsmønsteret i KS tariffområde i 2005 og 2006


beskrivelse av pensjoneringsmønsteret og beregning av forventet pensjoneringsalder for ansatte 50+ innen KS tariffområde 2005-2006.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2007
  • Avsluttes:
    desember 2007

Oppdragsgiver

  • Pensjonskontoret