Skip to main content

Kompetanseutvikling i barnehagesktoren


Prosjektet er en kartlegging av strategien for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007 - 2010.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2008
  • Avsluttes:
    juni 2011

Oppdragsgiver

  • Asplan Viak AS