Skip to main content

Samsvar mellom tilbud og etterspørsel i fag- og yrkesopplæringen?


Fafo skal samarbeide med NIFU om et forskningsoppdrag om samsvaret mellom opplæringstilbudet i fag- og yrkesopplæringen og etterspørselen etter kompetanse i arbeidsmarkedet. Målet er å etablere et bedre kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for en gjennomgang av tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen. Prosjektet gjennomføres på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2015
  • Avsluttes:
    desember 2015

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet