Lærevilkårsmonitoren 2009

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2009
  • Avsluttes:
    februar 2010

Oppdragsgiver

  • Kunnskapsdepartementet