Skip to main content

Rekruttering av langtidsutdannede


   

Det gjennomføres en spørreundersøkelse ved hjelp av et meningsmålingsbyrå. Fafo har ansvaret for spørreskjema og analyse, og rapportering vil skje våren 2009 med en første rapportering medio januar.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2008
  • Avsluttes:
    mars 2010

Oppdragsgiver

  • LO