Skip to main content

Inn- og utleie av arbeidskraft


   

Første fase frem til Kongressen 2009 kartlegges den etablerte delen av bransjen, samt en innledende analyse av de reguleringspolitiske utfordringene, samt innspill til veivalg videre i etterkant av kongressen i 2009. Annen fase med hovedvekt på de us eriøse samt oppfølging av elementene i fase 1.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2009
  • Avsluttes:
    mai 2010

Oppdragsgiver

  • LO