Skip to main content

Medlemsundersøkelse for Utdanningsforbundet 2007


   

Medlemsundersøkelse for Utdanningsforbundet.Tema er blant annet forventninger til medleskap,synspunkter på forbundets politikk,deltakelse i lokale aktiviteter og bruken av forbundets ulike informasjonskanaler.Undersøkelsen er fra 2004,og vi skal anal ysere utvikling over tid og status per 2007.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2007
  • Avsluttes:
    desember 2008

Oppdragsgiver

  • Utdanningsforbundet