Skip to main content

Multilevel governance of European Labour Markets


Prosjketet er en modul i "European Strains"-prosjektet organisert av ESOP, Universitetet i Oslo, finansiert av Norges Forskningsråds program "Europa i endring".

Samarbeid med forskere ved en rekke europeiske universitet og forskningsmiljøer, bl.a i England, Tyskland, Nederland og Norden.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2013
  • Avsluttes:
    desember 2018

Oppdragsgiver

  • Universitetet i Oslo