Skip to main content

Norsk nettverk for migrasjonsforskning


Forskere

Jon Rogstad

Tidligere ansatte

  • Prosjektleder:
  • Jon Rogstad

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juli 2012
  • Avsluttes:
    desember 2013

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd