Nordiske faglige samorganisasjoner

NFS har anmodet Fafo om å lage en lettfattelig oversiktsrapport om de nordiske arbeidslivsmodellene, med hovedvekt på avtaleregime, beregnet på et europeisk publikum.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2006
  • Avsluttes:
    mars 2007

Oppdragsgiver

  • Nordens fackl. Samorganisation