Skip to main content

Pensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde - oppdatering med tall for 68-70 åringer


Analysene i Fafo-rapport 2017:03 «Pensjonsuttak før fylte 67 år» skal oppdateres med tall som inkluderer personer i alderen 68–70 år. Analysene skal dekke årene 2010–2015.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2017
  • Avsluttes:
    juni 2017

Oppdragsgiver

  • Pensjonskontoret