Skip to main content

Rådsprogram 2009 - 2011


   

Det opprettes nytt treårig Rådsprogram, som det søkes midler for.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon M. Hippe

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2009
  • Avsluttes:
    desember 2011

Oppdragsgiver

  • LO