Skip to main content

Regjeringens deltidssatsning


Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2014
  • Avsluttes:
    juni 2014

Oppdragsgiver

  • Arbeidsdepartementet