Skip to main content

Seniorer og arbeidslivet


I dette prosjektet skal vi kartlegge forhold knyttet til lovfestede særrettigheter og bedriftsinterne aldersgrenser.

Tre forskningsspørsmål skal belyses:

  1. I hvilken grad brukes, og hva er virkningen av, særordninger for seniorer etter arbeidsmiljøloven og ferieloven?
  2. Hvordan tilpasser virksomhetene seg hevingen av aldersgrensen i arbeidsmiljøloven og nedre grense for bedriftsinterne aldersgrenser?
  3. Er det behov for å tilpasse og endre regelverket for disse særordningene, og hva bør i så fall endres?

Forskere

Tidligere ansatt

Geir Veland

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2016
  • Avsluttes:
    august 2016

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet