Skip to main content

Sivile og militære stillinger i Forsvaret


Hovedformålet med prosjektet er å beskrive og analysere status, utviklingstrekk og utfordringer innenfor Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) når det gjelder forholdet mellom militære og sivile stillinger, og bruken av sivil og militær kompetanse i disse stillingene. Målet med prosjektet skal være å lage et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag som vil være til nytte i kommende prosesser om Forsvarets utvikling og framtid.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2006
  • Avsluttes:
    april 2007

Oppdragsgiver

  • N I T O
    Personellforbundet