Skip to main content

Strategisk kompetanseutvikling i kommunene


Prosjektet kartlegger kommunenes arbeid med strategisk kompetanseutvikling. Et utvalg best-praksis kommuner vil bli studert. Egen survey og andre databaser vil bli brukt for dokumentere kompetansearbeidet og eventuelle sammenhenger mellom kompetanse, lærende organisasjoner og innovasjonsevne.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2009
  • Avsluttes:
    mai 2010

Oppdragsgiver

  • Asplan Viak AS