Skip to main content

The future of vocational education


   

Fafo er samarbeidspartner i et komparativt nordisk forskningsprosjekt som omfatter Danmark, Finland, Norge og Sveige. Prosjektet ledes av Christian Helms-Jørgensen ved Roskilde universitet. Formålet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om sterke og svake sider ved ulike nasjonale modeller for yrkesrettet opplæring. Prosjektet er finansiert av NordForsk under Nordisk ministerråd.

 

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo
Tidligere ansatt

Anna Hagen Tønder

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Anna Hagen Tønder

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2013
  • Avsluttes:
    desember 2016

Oppdragsgiver

  • NordForsk