Skip to main content

Turnover i Aker - hva koster det? Hva kan gjøres?


   

Problemstilling 1: Hva koster det å miste folk? Her legger vi opp til en idealtypisk beregning av kostnader forbundet med kompetanseoppbygging, sett i forhold til kostnader knyttet til avgang. Omtrent hvor mye investerer et konsern som Aker i en meda rbeider i ulike faser av ansettelsesforholdet? problemstilling 2: Hvorfor slutter folk? Denne problemstillingen vil bli belyst gjennom analyser av medarbeiderundersøkelsene i Aker, intervjuer og en gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon. Aker vil gi oss tilgang på People survey.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2008
  • Avsluttes:
    september 2008

Oppdragsgiver

  • Aker ASA