Skip to main content

Undersøkelse om lærlinger i NAVO-området


Det skal gjennomføres en kartlegging av omfanget av og erfaringene med lærlingeordningen i NAVOs medlemsbedrifter. I første omgang skal det gjennomføres en web-basert spørreundersøkelse. Foreløpige resultater skal presenteres i en serie workshops og seminarer som NAVO arrangerer våren 2007. Senere (i løpet av 2007) skal resultatene publiseres i Fafo rapport.

Forskere

Tidligere ansatt

Anna Hagen Tønder

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Anna Hagen Tønder

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2007
  • Avsluttes:
    desember 2007

Oppdragsgiver

  • Arbeidsgiverforeningen Spekter