Skip to main content

Uønsket deltid i Oslo kommune sett i IA-perspektiv


Fafo presenterer et opplegg for gjennomføring av et forsøksprosjekt for å redusere omfanget av uønsket deltid i oslo kommune, sett i et IA-perspektiv.

Forskere

Oppdragsgiver

  • Oslo Kommune
    Oslo Kommune -eFFEKT Fakturase