Utarbeidelse av host country report

Fafo skal utarbeide et paper med presentasjon av den norske strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Oppdraget er koblet til EU-kommisjonens avholdelse av en Peer Review på den norske strategien.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2006
  • Avsluttes:
    september 2006

Oppdragsgiver

  • Kommunal- og moderniseringsdep.