Skip to main content

Utredning fagopplæring


Undersøkelse om arbeidslivets bruk av kompetanse. Gjennomføre en kreativ Undersøkelse blant et tilfeldig utvalg av faglærere som tok fagbrev i 2002 (fem-seks år siden). Analysere yrkesdeltagelse og arbeidsinnhold fem-seks år etter fullført fagbrev. Skrive en rapport basert på resultatene fra den kvantitative undersøkelsen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2008
  • Avsluttes:
    september 2008

Oppdragsgiver

  • Kunnskapsdepartementet