Skip to main content

Utvikle, vurdere og validere tverrgående nøkkelkompetanser i fagopplæring


Prosjektet handler om hvordan tverrgående nøkkelkompetanser, som entreprenørkompetanse, sosiale ferdigheter og initiativ- og demokratikompetanse, blir utviklet, vurdert og validert i fagopplæringssystemet.

Målet med prosjektet er å innhente kunnskap for nasjonale myndigheter, EU-organer og sentrale interessenter som er involvert i politikkutforming for utvikling, vurdering og validering av tverrgående nøkkelkompetanser. Prosjektet TRACK-VET er finansiert av EU gjennom Erasmus+.

Prosjektet gjennomføres som et partnerskap mellom syv institusjoner: Fafo, Austrian Institute for Research on Vocational Training, French Centre for Research on Qualifications, National Institute for Certified Educational Measurements i Slovakia, Matej Bel University Banska Bystrica, National Centre for Education in Latvia, og Warsaw School of Economic (prosjektleder).  

Prosjektet løper fra september 2017 til april 2020. Mer informasjon om prosjektet blir snart tilgjengelig på prosjektets nettside: track-vet.eu.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Kaja Reegård

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2017
  • Avsluttes:
    september 2020

Oppdragsgiver

  • Erasmus+ Horacy Debowski, SGH, Warsawa